Demo2 first
www.remkor.net
Demo2 second
www.remkor.net
Demo2 third
www.remkor.net
Demo2 fourth
www.remkor.net
Demo2 fourth
www.remkor.net
Demo2 fourth
www.remkor.net

 Wykaz robót

Zleceniodawca Charakterystyka Wielkość obiektu Materiały Rok
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Roboty antykorozyjne na zadaniu
inwestycyjnym "Rurociągi pulpy
ø 457 mm i konstrukcje podpór
rurociągów pulpy dla Elektrowni
Bełchatów S.A."
40.179 m² SIKA
Icosit EG Phospath,
Icosit EG1,
Icosit EG5
2003
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Roboty antykorozyjne na zadaniu
inwestycyjnym "Rury osłonowe
ø 1420 mm dla Elektrowni
Bełchatów S.A."
8.439 m² SIKA Interpol-Poxitar SW dick
2003
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Roboty a/k na zadaniu
inwestycyjnym "Modernizacja
odtworzeniowej konstrukcji
akceleratora AC 1.5"
1.300 m²   2003
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Czyszczenie strumieniowo- ścierne
zbiornika stalowego
pod gumowanie
800 m²   2003
Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-
Produkcyjne
"INKOM" Sp. z o.o.

Roboty a/k konstrukcji stalowej
mostu na drodze dojazdowej
do Pompowni Wody Powrotnej
na terenie Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów

140 m²
Polifarb
Włocławek
2003
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k konstrukcji
stalowej, obudowy obrotowego
podgrzewacza spalin
600 m² Korroplast 310 VE 2003
Energomontaż
Północ Warszawa
S.A.
Zabezpieczenie a/k zbiornika na
lekki olej opałowy
L=16.000mm
ø =3.200 mm
Hempel
HEMPADUR 15500,
HEMPADUR MASTIC, HEMPATHANE
TOPCOAT
2004
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k zbiorników
stalowych do konfekcjonowania
sypkich materiałów budowlanych
1.500 m² Tikkurila OY 2004
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Roboty a/k dla konstrukcji
stalowych salonu samochodowego
HONDA
1.100 m² SIKA
Icosit EG Phosphat,
Icosit EG1,
Icosit EG5
2004
NOVAR Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych
zbiorników na wodę technologiczną
600 m² Interthane 990,
Interseal 670 HS,
Nubikolor PUR
2004
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k kanałów spalin
INSTAL Leżajsk
200 m² Korroplast VE 2004
Jalmarson-Thias AB
Szwecja
Aplikacja powłoki typu Ceilcote
żeliwnych poidełek dla krów
6.000 szt. Ceilcote 650 FDA
Ceilgard Resin
2004
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Czyszczenie strumieniowo-ścierne
konstrukcji stalowej rotora do SA
2,5 Rz 70 um
700 m² Ceilcote 232 2004
ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k powierzchni
wewnętrznych zbiorników na
aromaty dla AGROS NOVA
Sp. z o.o. Łowicz
500 m² FAMOKSYD II 2004
KONSTEEL
Sp. z o.o. Trębaczew
Zabezpieczenie a/k stalowej
konstrukcji kratowej BOSCH
w Łodzi
3.840 m² TEKNOS 2004
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Czyszczenie strumieniowo-ścierne
konstrukcji stalowej GAVO
do SA 2,5 Rz 70 um oraz aplikacja
powłoki; ESBJERG Dania
500 m² Ceilcote 232 2004
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Czyszczenie strumieniowo-ścierne
kanału spalin oraz aplikacja
powłoki, ESBJERG Dania
450 m² Ceilcote 232 2004
INTIF Sp. z o.o.
Katowice
Malowanie elewacji wewnętrznej
i zewnętrznej marketu TESCO
1.944 m² TEMADUR 90 2004
STRABAG
Sp. z o.o. Warszawa
Malowanie konstrukcji stalowej
klatki schodowej ZPM Gzella
350 m² NOXYDE 2004
KONSTEEL
Sp. z o.o. Trębaczew
Zabezpieczenie a/k konstrukcji
stalowej hali TOYOTA
Jelcz-Laskowice
2.025 m² TEKNOS 2004
Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-
Produkcyjne
"INKOM" Sp. z o.o.
Rurociąg wody ø 1220 mm,
zabezpieczenie wewnętrzne
dla Elektrowni Bełchatów S.A.
35.600 m² SIKA-Inertol Poxitar SW dick 2005
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k kanałów spalin 480 m² Ceilcote 232 2005
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Aplikacja powłoki typu Ceilcote
płyt sektorowych stalowych
390 m² Ceilcote 232 2005
DALDEHOG
POLAND Sp. z o.o.
Malowanie zewnętrznych paneli
marketu TESCO
2.250 m² TEMADUR 90 2005
KWH PIPE (Poland)
Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k powierzchni
maszyn produkcyjnych
670 m² Tikkurila Coatings 2005
POLSKA
TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL
Sp. z o.o.
Modernizacja wieży antenowej
Gościno
1.410 m² HEMPEL 2005
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k słupów do
montażu ścian dźwiękochłonnych

1.260 m²

POLIFARB
OLIVA
2005
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k kanałów spalin 420 m² Ceilcote 232 2005
SGL ACOTEC
Polska Sp. z o.o.
Czyszczenie strumieniowo-ścierne
konstrukcji stalowej GAVO
do SA 2,5 Rz 70 um oraz aplikacja
powłoki
450 m² Ceilcote 232 2005
POLSKA
TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL
Sp. z o.o.
Modernizacja wieży antenowej
Barwice
1.740 m² HEMPEL 2005
ELMEN Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k konstrukcji
stalowej suwnicy w Elektrowni
Bełchatów
5.200 m² HEMPEL 2005
POLSKA
TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL
Sp. z o.o.
Modernizacja wieży antenowej
w Chabielicach
330 m² HEMPEL 2005
POLSKA
TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL
Sp. z o.o.
Modernizacja wieży antenowej
w Sulmierzycach
330 m² HEMPEL 2005
ELMEN Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne
wsporczej konstrukcji komina
300 m² HEMPEL 2005
FAZBUD Sp. z o.o.
Malowanie wewnętrznych ścian,
paneli oraz konstrukcji betonowych
hipermarketu TESCO
1.050 m² TEMADUR 90 2005 2005
DEPISA INC
(SPAIN)
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji oraz rurociągów
stalowych
7.000 m² HEMPEL 2005
KONSTAK
Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej "OGRODU
ZIMOWEGO" dla KAMISA
620 m² Tikkurila Coatings 2006
HUTCHINSON
POLAND Sp. z o.o.
Zabezpieczenie a/k czterech linii
produkcyjnych wraz z demontażem
i montażem oprzyrządowania
maszyn.
800 m² TEMADUR 90 2006
MOSTOSTAL
ZABRZE
Oddz. w
Częstochowie
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
5500 m² TEKNOS
2006
MOSTY ŁÓDŹ S.A. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
900 m² HEMPEL 2006
TESCO POLSKA
SKLEP EKSPRESOWY TESCO
Warszawa, ul. Kwiatkowskiego 1.
Prace budowlano - instalacyjne
i montażowe
ok. 2500 m²
powierzchni
pomieszczeń
Materiały
bud-instalacyjne
(elektr., wod-kan.,
wentyl. - klim.
automat.)

2006
KCT Sp. z o.o. Czyszczenie strumieniowo-ścierne
konstrukcji stalowej
3 x GAVO do SA 2,5 Rz 70 um
oraz aplikacja powłoki
3100 m² KCH materiał Ceilcote 232 2006
Elmen Sp. z o.o. Wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego wsporczej
konstrukcji stalowej
oraz rurociągu wody ø 1000,
ø 1200
1740 m² Hadrokor 2006
KRAKOWSKA
FUNDACJA
OŚWIATOWA
Adaptacja budynku pod
Szkołę Międzynarodową
w Lusinie /Krakowa,
ul. Św. Floriana
ok. 2000 m²
powierzchni
pomieszczeń
i 2 ha terenu
Materiały
bud-instalacyjne
(elektr., wod-kan.,
wentyl. - klim.
automat.)
2006
KCT Sp. z o.o. Czyszczenie strumieniowo-ścierne
zbiornika betonowego
460 m²   2006
POLSKA
TALEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL
Sp. z o.o.
Modernizacja wieży antenowej
w Lubochni
330 m² HEMPEL 2006
POLSKA
TALEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL
Sp. z o.o.
Modernizacja wieży antenowej
w Sławoborzu
330 m² HEMPEL 2006
DALDEHOG
POLAND Sp. z o.o.
Malowanie paneli marketu TESCO 400 m² TEMADUR 90 2006
POLSKA
TALEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL
Sp. z o.o.
Modernizacja wieży antenowej
w Czerniewicach
330 m² HEMPEL 2006
MOSTOSTAL
ZABRZE
oddz.
w Częstochowie
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
4200 m² TEKNOS 2006
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
4500 m² Tikkurila Coatings 2006
"Cermont"
Cieślik Ryszard
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
3800 m² BARIL 2007
Przedsiębiorstwo
Inż.-Projektowe
"BinŻ" Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji, podpory dla
Elektrowni Bełchatów
3900 m² Tikkurila Coatings 2007
MOSTOSTAL
ZABRZE
oddz.
w Częstochowie
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
7600 m² TEKNOS 2007
Energetyka Cieplna
Sp. z o.o.
Skierniewice
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji estakady rurociągu
2900 m²
BARIL
2007
Legs Sp. z o.o.. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji hali produkcyjnej
7200 m² BARIL 2007
DALDEHOG
POLAND Sp. z o.o.
Malowanie paneli marketu TESCO
w Sulejówku
400 m² TEMADUR 90 2007
KONSTAL
Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
9500 m² Intrnational 2007
HUTCHINSON
POLAND Sp. z o.o.
Zabezpieczenie linii produkcyjnych
wraz z demontażem i montażem
oprzyrządowania maszyn
1800 m² TEMADUR 90 2007
T.W.ENG. Sp. z o.o Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji dwóch absorberów,
dwóch kanałów spalin oraz dwóch
zbiorników dla El. Rybnik

7200 m²
TIP TOP materiał Coroflake 2007
/2008
Zakład Usług
Przemysłowych
Węglewice
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
3900 m² Tikkurila Coatings 2007
KCT Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne
dwóch kominów H=120
Elektrownia Skawina
2700 m² KCH materiał Ceilcote 232 2007/
2008
Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-
Produkcyjne
"INKOM" Sp. z o.o.
Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji
stalowej
700 m²
International
2008
KCT Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne absorbera w Elektrowni Jaworzno 3200 m² KCH 2008
"Cermont"
Cieślik Ryszard
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
3200 m² BARIL 2008
KONSTAL
Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji
2500 m² Tikkurila Coatings 2008
T.W.ENG. Sp. z o.o. Piaskowanie absorbera nr 1 w Ratcliffe Power Station - Wielka Brytania 2500 m²   2008
KONSTAL Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 1500 m² Tikkurila Coatings Flame Stal 2008
Przedsiębiorstwo Inż.-Projektowe "BinŻ" Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 4200 m² Tikkurila Coatings SIKA 2008
T.W.ENG. Sp. z o.o. Malowanie kanału spalin 3500 m² TIP TOP materiał Coroflake 2008
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Sp. z o.o. BEŁCHATÓW Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur 5600 m² SIKA 2008
REMA TIP TOP Antykorozja Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej GAVO farbami chemoodpornymi firmy TIP TOP 1200 m² TIP TOP materiał Coroflake 2008
Mostostal Zabrze ZMP Katowice Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dla Budowy w Elektrowni Bełchatów 5000 m² AMERON 2009
"Cermont" Ryszard Cieślik Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 3800 m² BARIL 2009
AMONTEX Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 3250 m² AMERON 2009
Przedsiębiorstwo Inż.-Projektowe "BinŻ" Sp. z o.o. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 19000 m² Tikkurila Coatings SIKA 2009
Techremont Łódź Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych dla Elektrociepłowni Siekierki 2200 m² JOTUN 2009
REMA TIP TOP Antykorozja Sp. z o.o. IMOS w Elektrociepłowni Siekierki (2 absorbery, 5 zbiorników) 9200 m² TIP TOP 2009-2010
"Cermont" Cieślik Ryszard
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
1100 m² BARIL 2010
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Sp. z o.o. BEŁCHATÓW
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
3400 m² RWE STAFF 13 2010
Techremont Łódź
Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych dla Elektrociepłowni Siekierki
1000 m² JOTUN 2010
Konstel Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dla budowy Bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów
2800 m² TIKKURILA COATINGS
2010
Cermont Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
11000 m² SIGMA 2010
Legs Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
1000 m² BARIL 2010
Mostostal Zabrze Holding S. A.
Zabezpieczenie antykorozyjne dachu elektrofiltra Bloku 858 MW w elektrowni Bełchatów
2100 m² AMERON 2010
REMA TIP TOP Antykorozja Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne rotora
2100 m² TIP TOP materiał Coroflake
2010
REMA TIP TOP Antykorozja Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne kanałów spalin w Elektrociepłowni Siekierki
3200 m² TIP TOP materiał Coroflake
2010
REMA TIP TOP Antykorozja Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne rotora
2100 m² TIP TOP materiał Coroflake
2010
PGE Elektrownia Opole S.A.
Piaskowanie absorbera
1700 m²   2010

serwis zgodny ze standardami W3C
© wilanowski.net